Anasayfa / Kamu Hizmet Standartları

Kamu Hizmet Standartları

SIRA NOVATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1Yapı Kullanım İzin Belgesi1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi

2- Cins Değişikliği Yazısı

3- SSK’dan ilişiksiz Belgesi,

4 -Sığınak II. Raporu

5- Harç ve Ücretler

6- Mal Sahipleri Taahhütnamesi

7-Vergi Dairesinden 2 nolu Harç Beyannamesi

8-Fenni Mesul Raporları

9-Su borcu ilişik kesme belgesi

10-Otopark, kanalizasyon borcu ilişik kesme belgesi

11- İskân Dilekçesi

12-Yerinde İnceleme(Asansör, Su Deposu, Yangın Merdiveni, Çevre Düzeni, Bina dış sıva ve boyası, Merdiven korkulukları, Projelere uygunluk)

Tüm evraklar kontrol edilip eksikleri giderildiğinde 1 gün içinde
2İmar Durumu1-Kadastral Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

1 saat
3Yapı Ruhsat İşleri1- Yapı ruhsatı dilekçesi,

2- Tapu Sicil Müdürlüğünden alınmış güncel tapu kaydı

3- Kadastro Müdürlüğünden alınmış güncel kroki,

4- İmar Durumu,

5- Fenni Mesul taahhütnameleri,

6- Sığınak I. Raporu,

7- Projeler(Mimari, Elektrik, Telefon-Ankastre, Sıhhi Tesisat, Kalorifer,  Aplikasyon, Asansör, Isı Yalıtım, Betonarme)

8-Betonarme Hesaplar,

9- Jeoelojik ve Jeofizik Zemin Etüt Raporları,

10- Harç ve Ücretler

Tüm evraklar kontrol edilip eksikleri giderildiğinde 1 gün içinde
4Kuşat Ruhsat İşleri1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,ve su kaydı

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  2 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9– Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

10- İtfaiye Raporu,

İstenilen evrakları tamamlandığı gün 1 saat içerisinde
5Cenaze, Defin1- Doktor Raporu,

2- Nüfus Kâğıdı,

3- Ölüm Belgesi.

10 dakika
6Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (4109 sayılı kanun)1- Matbu  tahkikat evrakı (yetkili kurumlar tarafından onaylı)

2-Nufüs kayıt örneği

3-Dilekçe

7 gün
7Nikâh İşlemleri1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

15 dakika
8İhale İşlemleri4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır.Yasada belirtilen süreler içerisinde
9Gelir Tahsili İşlemleri1-Tahakkuk fişi

2-ihbarname

5 dakika
10Giderlerin Ödenmesi1-Ambar alındısı

2-Malzeme istek fişi, Piyasa fiyat araştırma tutanağı,

3- fatura, onay belgesi,vergi borcu olmadığına dair belge

Gerekli kontrolleri yapılarak 2 gün içinde
11Ölçü ve Ayar İşleri1-Nüfus Cüzdan fotokopisi

2-Ölçü-tartı aletlerinin marka, çeker ve no su

3-Tahsilat makbuzu

Şubat ayı sonuna kadar beyanname verilir,damgalama nisan’da başlar yıl sonunda biter
122. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları1-İmar planı ve işyeri iç dizayn krokisi

2-Yapı kullanma izin belgesi

3-Tapu kaydı ve kira kontratı (noter tasdikli)

4-İtfaiye raporu

5-Vergi levhası (fotokopi)

6-Esnaf sicil veya dernek belgesi

7-Gıda müh. noter tasdikli sözleşmesi

8-SGK Sicil no

9-Kimlik fotokopisi şirketse ticaret sicil gazete ilanı ve imza sirküsü

10-Ç.T.V kaydı ve su kaydı alınacak

11-Başvuru formu

12-Emisyon izni

13-Deşarj izni

14-İşletme belgesi

15-Sağlık koruma bandı

16-4 adet fotoğraf

17-İkametgah belgesi (Nüfus müd.)

Evraklar tamamlandığı gün 3 saat içerisinde

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:İkinci Müracaat Yeri:
İsim:Aydemir AKKÖYİsim:Mehmet KOCATEPE
Ünvan:Belediye Başkan YardımcısıÜnvan:Belediye Başkanı
Adres:Artvin Belediye BaşkanlığıAdres:Artvin Belediye Başkanlığı
Telefon:(466) 212 37 11Telefon:(466) 212 10 34
Faks:(466) 212 37 12Faks:(466) 212 37 12
E-Posta:artvin@artvin.bel.trE-Posta:baskan@artvin.bel.tr