Anasayfa / Haberler / Artvin Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Kararları Açıklandı

Artvin Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Kararları Açıklandı

Artvin Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Kararları Açıklandı

Artvin Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı olağan toplantısından çıkan kararlar açıklandı.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe başkanlığında, belediye başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, belediye meclis üyeleri katıldı.

Artvin Belediye Meclisinde 6 gündem maddesi karara bağlandı.

Madde-1) Artvin Belediye Meclisinin 01/06/2017 gün 61 sayılı kararı ile İller Bankası ve herhangi bir devlet bankasından Belediye Başkanlığı projelerini gerçekleştirmek için finans sağlamak amacı ile 10.000.000,00 TL kredi çekilmesi kararı alınmış olup; İller Bankasından peyder pey kullandırılmasının daha verimli olacağı tespit edilmiştir.

Yapılacak olan her proje için İller Bankasının güncel Meclis Kararı istemesi nedeni ile Belediye Başkanlığımız bünyesinde yapılan “Artvin Merkezde Hayvan Bakımevinin Yapılması” yapım işi için İller Bankasından  1.400.000,00 TL kredi çekilmesine Belediye Meclisinin 02/08/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) Mülkiyeti Artvin Belediyesine ait; Artvin merkez Çarşı Mahallesi 19 Mayıs Caddesi, 68 ada 1 parsel üzerinde bulunan dış kapı no:4 zemin 1 nolu 14,19 m ² işyeri kiracımız Naciye DALMIŞ Belediyemize sunmuş olduğu; 10/07/2017 gün ve 2962 sayılı dilekçesi ile işyerini terk etmiş olup; katı teminatı gelir kaydedilmiştir.

İşyerinin yeniden kiralanması hususunda iş ve işlemlerin yürütülmesi için Encümene yetki verilmesi, iş yeri süresinin 9 yıl olarak belirlenmesi ve kira bedelinin belirlenmek üzere Bedel Tespit Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 02/08/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-3) İmar Komisyon Konuları:

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-69 olan) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-17 olan) Kültür Turizm İl Müdürlüğü’nü tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli şehir plancısı Mesut YÜKSEL’in görevlendirilmesi ile hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırlarında bulunan 579 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 4871 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu taşınmaz, Artvin İli Merkez İlçesi imar planında 04/11/2009 tarih ve 70 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olan plan değişikliği sonucunda bir kısmı park bir kısmı düğün salonu şeklinde tanımlıdır. Söz konusu plan değişikliği teklifi “Planlama ile oluşturulan Resmi Kurum Alanı (Müze) Alanı için Emsal:3 Yükseklik ise serbest olarak belirlenmesi, Kültürel Tesis Alanı (Kültür Evi) için Emsal:3 Yüksekliğin ise serbest olarak belirlenmesi” şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 05/07/2017 tarih ve 71 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-70 olan) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-17 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu, söz konusu plan değişikliği teklifi için Devlet Su İşlerinden kurum görüşü alınmasına ve alan üzerinde jeolojik ve jeoteknik etütler yaptırılmasına, kurum görüşünün olumlu gelmesi ve etüt sonuçlarının yapı yapılabilmesi için uygun olması halinde, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasının “ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” Bendine istinaden oy birliği ile uygun olduğuna,

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-71 olan) Muharrem ÇAVDAR ve Kasım ALKAN tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahallesi sınırlarında bulunan 349 ada 9 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 5043 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu taşınmaz, Artvin İli Merkez İlçesi imar planında 04/06/2002 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olan plan değişikliği sonucunda yapılaşma koşulları Ayrık Nizam Dört kat (A-4) Taks:0.30 Kaks:1.20 şeklinde tanımlıdır. Söz konusu plan değişikliği teklifi “mevcut imar planında ilgili parselin sahip olduğu yapı adası hatları ve kullanımı aynen korunarak alanın sahip olduğu taban alanı ve kat alanları kat sayısı kısıtlamasının kaldırılması ve Planlama alanı mevcut durumda sahip olduğu ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşuluna sahip konut alanı olarak yeniden

düzenlenmesidir. Alanda kat yüksekliğine yönelik herhangi bir değişikliğe gidilmeyerek mevcut imar planındaki yüksekliğin korunması” şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 05/07/2017 tarih ve 71 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-71 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu, söz konusu alanın taks ve kaks değerlerinin kaldırılması sonucu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre dikkate alındığında fazla bir artışın bulunmadığı ayrıca kart artışının da talep edilmemesi nedeniyle plan değişikliği teklifi ile yapılan kat artışının herhangi bir yeterli gerekçe sunulmadan talep edildiği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasının “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” Bendine istinaden oy birliği ile uygun olduğu,

 

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-72 olan Mustafa DERDİYOK ve Ali DERDİYOK tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çayağzı Mahallesi sınırlarında bulunan 231 ada 53 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 2334 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu taşınmaz, Artvin İli Merkez İlçesi imar planında 05/03/2014 tarih ve 10 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olan plan değişikliği sonucunda Ayrık Nizam Dört kat (A-4), Taks:0.30, Kaks:1.20, ön bahçe mesafesi: 5 m, yan bahçe mesafesi: 3 m, arka bahçe mesafesi: 5 m şeklinde tanımlıdır. Söz konusu plan değişikliği teklifi “söz konusu taşınmazın, mevcut imar planında ilgili parselin sahip olduğu yapı adası hatları ve kullanımı aynen korunarak alanın sahip olduğu taban alanı kısıtlaması kaldırılmıştır. Planlama alanı mevcut durumda sahip olduğu, ön bahçeden 5, yan bahçe 3 metre çekme mesafeli, ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşuluna sahip konut alanı olarak yeniden düzenlenmiştir. Alanda kat yüksekliğinde herhangi bir artışa gidilmemiş.” şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 07/06/2017 tarih ve 63 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-72 olan) plan değişikliği teklifinin, söz konusu alanın taks ve kaks değerlerinin kaldırılması sonucu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre dikkate alındığında fazla bir artışın bulunmadığı ancak plan değişikliği talebinde adanın kot alması için önerilen cephe yönü sonucunda yol altı katının çıkması ile kat artışının meydana geleceği görülmekte olup plan değişikliği teklifinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 26. Maddesinin 4. Fıkrasının “Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır.” Bendine istinaden komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu komisyon üyelerimizden Akın DEDE’nin çekimser kalması ve komisyon toplantısına katılan diğer üyelerin onaylaması sonucunda oy çokluğu ile uygun olduğuna,

 

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-74 olan) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-19 olan) Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Artvin Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli şehir plancısı Mesut Yüksel’in görevlendirilmesi ile hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 223 ada 45 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 3350 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu taşınmaz, Artvin İli Merkez İlçesi imar planında 01/06/2016 tarih ve 66 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olan plan değişikliği sonucunda Ortaöğretim Alanı Emsal:3.00 Yençok:Serbest şeklinde tanımlıdır. Söz konusu plan değişikliği teklifi “Planlama ile alanda bir adet Sosyal Bilimler Lisesi ile bu eğitim tesisine yönelik 200 kişilik sosyal tesis alanı oluşturulması planlanmaktadır. Planlama ile

 

oluşturulan Ortaöğretim Tesis Alnı ve Sosyal Tesis Alanı için Emsal:3 Yükseklik ise serbest olarak belirlenmiştir. Çekme mesafeleri de her yönden 3 metre olarak yeniden belirlenmiştir.” şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 05/07/2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-74 olan) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-19 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu, komisyonumuzca oy birliği ile, plan değişikliği teklifinin ilgili Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde daha detaylı incelenebilmesi ve yerinde teknik incelemenin yapılabilmesi için komisyonda kalmasına,

 

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-75 olan) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-20 olan) İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli şehir plancısı Mesut YÜKSEL’in görevlendirilmesi ile hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırlarında bulunan 26 ada 5 ve 17 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 3265 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu taşınmaz, Artvin İli Merkez İlçesi imar planında 40SIVB paftasında yer almakta olup “Lise” şeklinde tanımlıdır. Söz konusu plan değişikliği teklifi “Resmi Kurum Alanı için Emsal:3 Yükseklik ise serbest olarak belirlenmiş olup Alanın şehir merkezinde olması ve kent merkezinde bulunan otopark ihtiyacına cevap vermesi adına hizmet binalarının altında 3 kat bodrum otoparkı yapılması planlanmaktadır. Ayrıca zeminde taban alanı kullanımı minimum düzeyde tutularak kalan zemin kullanımı halkın kullanımına yönelik rekreasyon alanı yapılması planlanması” şeklindedir.

 

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 05/07/2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-75 olan) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-20 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1.Fıkrasının “ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” Bendine istinaden oy birliği ile uygun olduğuna,

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-73 olan) ilave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-18 olan) Hızır SERT tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çayağzı Mahallesi sınırlarında bulunan 582 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 1038 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu taşınmaz, Artvin İli Merkez İlçesi imar planı sınırları dışında kalmaktadır. Söz konusu ilave imar planı teklifi ile “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” kullanımında planlanmıştır. Bu alana ait yapılaşma koşulları E: 0.80, Yençok: Serbest olarak belirlenmiştir. Alana ait KDKÇA tanımlaması, alanda yer alan ve çevre sağlığı koşulları yönünden uygunsuzluk oluşturmayan mevcut imalat faaliyetinin devamının sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Bu alanda yer alan mevcut yapının, fen ve sağlık koşulları yönünden uygunluğu idarece uygun görülmesi koşuluyla, mevcut durum imar durumu olarak kabul edilecek olup, yıkılıp yeniden yapılma durumunda imar planında belirtilen koşullara uygun olarak yapılaşmaya gidilecektir.” şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 05/07/2017 tarih ve 73 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-73 olan) ilave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-18 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasının “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” Bendine istinaden oy birliği ile uygun olduğuna,

  1. 05/07/2017 tarih ve Sayılı Meclis kararına istinaden, Artvin İli, Merkez İlçesi, Dere Mahallesi 266 ada 27 parsel sayılı taşınmazın Artvin İli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre imar yolunda ve yeşil alanda kalması sebebi ile taşınmazın maliki kamulaştırılması talebinde bulunmuştur. Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Başkanlığımızın bütçe planları arasında o alanda kamulaştırma planının bulunmaması nedeniyle kamulaştırma talebinin reddine karar verilmiş olup, önümüzdeki yıllar içerisinde kamulaştırma planları içerisine alınıp değerlendirilebileceğinin uygunluğuna Belediye Meclisinin 02/08/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-4) Artvin Merkez Çayağzı Mahallesi Fevzi ÇAKMAK Caddesi Jandarma karşısında bulunan Çay ve Kahvaltı Salonunun kapalı alan 28 m ² 07/01/2017 tarihinde kira sözleşmesi sona ermiş olup; 08/01/2017 tarihinden itibaren ecrimisil tahakkuk ettirilmiştir. İşyerinin yeniden kiralanması hususunda iş ve işlemlerin yürütülmesi için Encümene yetki verilmesi, iş yeri süresinin 9 yıl olarak belirlenmesi ve kira bedelinin belirlenmek üzere Bedel Tespit Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 02/08/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-5) Artvin Merkez Dere Mahallesi F47C07A3C2 pafta, 277 ada 18 parsel nolu taşınmaz üzerindeki mülkiyet sahibi Mehmet KALEMCİ’den 24/12/2013 tarih ve 189 sayılı Encümen Kararı ile Mülkiyet sahibinin Belediyemize olan İmar harçlarının bir bölümüne karşılık Belediyemize alınması kararlaştırılan 18 ada 3. Kattaki 14 nolu bağımsız bölümün tapu devir işlemlerinin ayrıca gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yapan 15178562656 T.C.kimlik numaralı Murat ARSLAN’a yetki verilmesi Belediye Meclisinin 02/08/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi

Madde-6) Artvin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/07/2017 gün ve 3289 sayılı yazısına istinaden; Artvin merkez Çayağzı Mahallesi 164 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşaatı yapılan İmam Hatip Lisesi ve Yurduna ait yapım işinde atık arıtma sisteminin planlanmış olup; atıklar arıtıldıktan sonra Belediye kanalizasyon tesisi kullanılmadan fabrika deresine bağlantısı yapılacağından ruhsatlandırma işlemlerinde bu durumun değerlendirilmesi talep edilmiş olup, ancak 07/12/2016 gün ve 124 sayılı Belediye Meclis Kararında “ Resmi Kurumlarda her 100 m² ye 1 adet kanalizasyon tesislerini bağlama ücreti alınacaktır.” İbaresi yer aldığından inşaatın parsel içerisinde atık arıtma tesisinin çözümlenmesi durumunda dahi olsa ilgili inşaattan kanalizasyon tesislerine bağlamam ücretlerinin alınmasına Belediye Meclisinin 02/08/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemde başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, oy birliği ile onaylanarak 02/08/2017 günlü oturumuna son verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Artvin Belediyesi ‘Yol Medeniyettir’ Anlayışı ile Çalışmalarına Devam Ediyor