Anasayfa / Haberler / ARTVİN BELEDİYE MECLİSİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

ARTVİN BELEDİYE MECLİSİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

ARTVİN BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİ 04/01/2017 ÇARŞAMBA GÜNLÜ OLAĞAN OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

Madde-1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.  maddesine istinaden; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla 3 kişilik denetim komisyonu oluşturulmasına oy birliği ile karar verilerek yapılan gizli oylama açık tasnif sonucunda;Ahmet ÇELİK, 15 oyla,Cemal BEKÇİ,15 oyla , Tahsin ARSLAN, 15 oyla, denetim komisyonuna seçildiler.

Madde-2) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince “Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden belirlenen günde toplanır ve Belediye Meclisi her yıl l ay tatil kararı alabilir” hükmüne istinaden; yapılan görüşmeler neticesinde, Meclis toplantılarının her ayın ilk haftasının Çarşamba günü saat 10.00’da yapılmasına, tatile gerek duyulmadığından bu konuda karar alınmasına yer olmadığına Belediye Meclisinin 04/01/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-3) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden; Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39.  madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri miktarında huzur hakkı ödenmesine Belediye Meclisinin 04/01/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-4) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K cetvelinde fazla çalışma ücretlerine ilişkin düzenlemelerin B maddesinin 2 nci fıkrası gereğince görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı kanunda belirtilen Çalışma Süre ve Saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personel ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre Belediye nüfusu 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 262,00 TL’sini geçemez ibaresine istinaden; 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personele  aylık 250,00 TL  maktuen (Fazla Çalışma) ücreti ödenmesine Belediye Meclisinin 04/01/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-5) Artvin Merkez Taksi Durağında bulunan taksilerin durak yerlerinin yeterli olmadığı Merkez Camiinin karşısında bulunan Atapark girişinin yanında bulunan 4 adet taksi sığacak şekilde bir yerin taraflarına tahsis edilmesi talep edilmiş olup; Talep edilen yerin,  Esnafların kapısının önü olması ayrıca trafiğin çok yoğun olduğu bir yer olması nedeni ile taleplerinin reddine Belediye Meclisinin 04/01/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-6) 07/12/2016 tarih 133 sayılı Belediye Meclis kararı ile 08 AL 922 plakalı 1997 model Mercedes Marka Kamyonun(İtfaiye Aracı) satışının iptali hususunun daha detaylı incelemelerin yapıldıktan sonra  Ocak Ayı Meclisinde görüşülmesine karar verilmiş olup;

Meclis kararına istinaden;   İlimiz Ortaköy Muhtarı Kutsal DALKILIÇ 29/11/2016 tarihli dilekçesi ile  Köylerinde bulunan konutların ve samanlıkların çoğunun eski ve ahşap olmasından dolayı sık sık yangın çıktığını belirtmiş; yangına erken müdahale edebilmek için Belediyemizden 1 adet itfaiye aracının Ortaköy Muhtarlığına verilmesi talebi daha detaylı incelerek  ve  ihtiyacı karşılayabileceği düşünülerek;  Ekonomik ömrünü doldurduğu tespit edilen  ve satışına karar verilen 08 AL 922 plakalı 1997 model Mercedes Marka Kamyonun(İtfaiye Aracı) Köy Muhtarlığına protokol ile verilebilmesi için aracın satış kararının iptalinin uygunluğuna Belediye Meclisinin 04/01/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

                                                                                                                            (sayfa-2)

Madde-7) 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri, İçişleri Bakanlığının 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye İtfaiye Yönetmeliği”, 9 Ekim 2005 ve 25961 sayılı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği gereğince; İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş gönüllüler yaratarak,yangın ve afetlerde mücadelede halkımızın katkılarını sağlamak ve Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde “Gönüllü İtfaiyecilik” yapmak isteyen kişi veya kişilerin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği” görüşülerek 07/12/2016 tarih ve 131 sayılı Meclis Kararı ile   Teknik ve Hukuki Yönden Daha detaylı bilgi alınması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile bilgi alışverişinde bulunularak bir sonraki Mecliste görüşülmesine karar verilmiştir. Yapılan incelemeler tamamlanmadığından konunun Şubat ayı meclisinde görüşülmesine  Belediye Meclisinin 04/01/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

            Madde-8) İmar Plan Değişikliği ve İmar Komisyon Konuları:

1-Celal ÖZTÜRK’ün ilgi (a) dilekçesi ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin   İli,

Merkez İlçesi, Çayağzı Mahallesi sınırlarında bulunan 165 ada 50 parsel sayılı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-58 olan)  değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmamaktadır. Söz konusu plan değişikliği dosyasının, öncelikle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 2. ve 3. Fıkrasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre,

 1. İdris TAŞKIN’ın ilgi (b) dilekçesi ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahallesi sınırlarında bulunan 223 ada 40 ve 44 parsel sayılı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-59 olan)değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmamaktadır. Söz konusu plan değişikliği dosyasının, öncelikle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrasınave 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre ,
 2. Hasan ÖZDEMİR’in ilgi (c) dilekçesi ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Çamlık Mahallesi sınırlarında bulunan 105 ada 2 parsel sayılı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-60 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmamaktadır. Söz konusu plan değişikliği dosyasının, öncelikle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre; Değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesine,

28/12/2016 gün ve 2016/11 sayılı İmar Komisyon Raporu Meclise okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyon Konuları:

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-50 olan) ve Aycan YÜZBAŞIOĞLU tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çayağzı Mahalle sınırlarında bulunan 163 ada 11,12,25,28 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 3797 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu alan, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 26.06.2001 tarih ve 15 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliğine göre 12,25,28 parseller Ayrık Nizam 4 (dört) kat konut alanı olup 7 metrelik imar yoluna terki bulunmaktadır. 11 parsel ise Ayrık nizam 5 (beş) kat Konut alanı işlevindedir. Söz konusu imar plan değişikliğinin ile, mevcut imar planında parselin kuzeybatı yönünden cepheli olduğu 7 metre genişliğindeki yaya yolunun, taşınmaz kültür varlığı olarak tespit edilen, tescilli

 

(sayfa-3)

yapıya yakın mesafede olması yapının korunmasına yönelik olumsuz bir durum teşkil etmesi nedeniyle Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.11.2013 tarih ve 1510 sayılı kararı ile, 16.04.2014 tarih ve 1781 sayılı kararları dikkate alınarak, 7 metre genişliğindeki yaya yolunun,  tescilli taşınmazı olumsuz etkilemeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 7m’ lik yaya yolu, parselin mevcut kadastral durumu ve yapıya ait halihazır durum dikkate alınarak, yeniden düzenlenmiştir. İmar planında yapılan düzenleme ile ilgili parsel alanının, kullanım türüne, yapılaşma nizamına ve kat yüksekliklerine yönelik herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2016 tarih ve 85 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 07.12.2016 tarih ve 128 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-50 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, plan değişikliği teklifinden etkilenen 163 ada 11 parsel sayılı taşınmazın tescilli taşınmaz olması nedeniyle, söz konusu plan değişikliği için Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne kurum görüşü sorulmuş olup henüz cevap alınamadığı için plan değişikliğinin kurum görüşü tamamlanana kadar imar komisyonunda kalmasına,

 

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-54 olan) ve Aslan ÖZER tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çamlık Mahalle sınırlarında bulunan 132 ada 9,10 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 0,68 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu alan, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 40RIIIb paftasında yer almaktadır. 132 ada 9 parsel ayrık nizam 2 (iki) kat konut alanında yer almakta olup çekme mesafeleri de plan üzerinde belirtilmiş olup 132 ada 9 parsel ormanlık alan şeklinde tanımlıdır. Söz konusu plan değişikliği ile, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nün 03.11.2016 tarih ve E.2430627 sayılı yazısına istinaden ve 10 nolu parselin orman alanında yer almadığı anlaşıldığından bu alanın yakın çevre kullanımlara uygun olarak ayrık nizam 2 kat yapılanma koşuluna sahip konut alanı olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda, oluşan ilave nüfusun ihtiyacına karşılık olarak yaklaşık 320 m2 büyüklüğünde bir alan, park alanı olarak önerilmiştir. Yeni konut alanı olarak önerilen alan büyüklüğü yaklaşık 0,26 hektardır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih ve 91 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 07.12.2016 tarih ve 129 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-54 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, parsel bazında yapıldığı görülen plan değişikliğinin, ada bazında bütünlük oluşturmadığı için ada bazında çalışma yapılması gerektiği düşünülmektedir. Plan değişikliği dosyasının yeterli teknik incelemelerinin komisyonumuzca tamamlanabilmesi için komisyonda kalmasına,

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-55 olan) ve Bereket Yapı Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Balcıoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan 257 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 1890 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu taşınmaz, Artvin İli, Merkez İlçesi

(sayfa-4)

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 40SIVc paftasında yer almakta olup       26.06.2001 tarih ve 11 sayılı plan değişikliğinde ayrık nizam 5 (beş) kat konut alanı kullanımında yer almaktadır. Söz konusu plan değişikliği ile, planlama alanındaki    mevcut yapılaşma durumu ve kadastral durum dikkate alınarak, ada hatları ve alanın       doğusunda bulunan 10 metrelik taşıt yolu yeniden düzenlenmiştir. Planlama alanının,      kullanım türü, yapılaşma nizamı ve kat yüksekliğine yönelik herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. İmar planı değişikliğinde nazım imar planını etkileyecek herhangi bir        durum olmadığından, plan değişikliği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olarak   hazırlanmıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih ve 91 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 07.12.2016 tarih ve 129 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-55 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin ve 1. Fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” Bendine ve 6. Fıkrasındaİmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergahına ait imar planı değişikliklerinde:

 1. a) Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz.
 2. b) Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınır.
 3. c) İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz.

ç) İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.

 1. d) İmar planlarında Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan karayollarında yapılacak her türlü değişiklikte bu Kuruluştan alınacak görüşe uyulur.
 2. e) Plan alanındaki trafik hacimleri ile yeni getirilen kullanımların trafik üretme ve trafik çekme hacimleri dikkate alınarak yol ve kaldırım genişlikleri belirlenir.” Bedine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygun olduğuna,

 

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-57 olan) ve Kemal AKIN tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırlarında bulunan 5 ada 24 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 2786 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu taşınmaz, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 40SId paftasında yer almakta olup ayrık nizam 4 (dört) kat konut alanı kullanımında bir kısmı da kanal şeklinde görülmektedir. Söz konusu plan değişikliği ile, İmar planında yapılan düzenleme ile, plan sınırları dahilinde yer alan 5 ada 24 parsele ait imar hatları, kadastral durum dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Yol genişliği ve yapılaşma koşulları korunmuştur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.12.2016 tarih ve 4678 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 07.12.2016 tarih ve 129 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-57 olan) plan değişikliği teklifinin

 

(sayfa-5)

Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin ve 1. Fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” Bendine ve 6. Fıkrasındaİmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergahına ait imar planı değişikliklerinde:                                             

 1. a) Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz.
 2. b) Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınır.
 3. c) İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz.

ç) İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.

 1. d) İmar planlarında Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan karayollarında yapılacak her türlü değişiklikte bu Kuruluştan alınacak görüşe uyulur.
 2. e) Plan alanındaki trafik hacimleri ile yeni getirilen kullanımların trafik üretme ve trafik çekme hacimleri dikkate alınarak yol ve kaldırım genişlikleri belirlenir.” Bedine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygun olduğuna,

 

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-56 olan) ve Başkanlığımızca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli Mesut YÜKSEL’in görevlendirilmesi ile yaptırılan Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 198 ada ile Dere Mahallesi 194,196 ada ve yakın çevresini kapsamaktadır. Söz konusu plan değişikliği ile, bahsi geçen alanda imar planında bulunan 12 metrelik yol topoğrafya ve mülkiyet durumu dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih ve 91 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 07.12.2016 tarih ve 129 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-56 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin ve 1. Fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” Bendine ve 6. Fıkrasındaİmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergahına ait imar planı değişikliklerinde:

 1. a) Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz.
 2. b) Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınır.
 3. c) İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz.

ç) İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.

 1. d) İmar planlarında Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan karayollarında yapılacak her türlü değişiklikte bu Kuruluştan alınacak görüşe uyulur.

 

 

      (sayfa-6)

 1. e) Plan alanındaki trafik hacimleri ile yeni getirilen kullanımların trafik üretme ve trafik çekme hacimleri dikkate alınarak yol ve kaldırım genişlikleri belirlenir.” Bedine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygun olduğuna,

 

 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih ve 92 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 07.12.2016 tarih ve 130 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen, Artvin merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ayrık, blok ve bitişik nizam yapı adalarında yol kotunun altında çıkacak katlarla ilgili plan notunun eklenmesi hususunun komisyonumuzca yapılan değerlendirilme sonucu, daha önce Artvin belediye meclisinin, 06.02.2013 tarih ve 10 sayılı meclis kararı ile özellikle kentsel merkez alanı ve yakın çevresinde, artan nüfus ve çeşitlenen kentsel fonksiyonlar nedeniyle giderek artan araç yoğunluğuna bağlı olarak oluşan otopark ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, ayrık ve blok yapı nizamına sahip yapı adalarında, emsal harici tutulan ilk 2 bodrum kat dışındaki, kat alanlarının otopark alanı olarak düzenlenebileceği yönünde yapılan plan notu mer-i mevzuat hükümleri de dikkate alınarak, uygulama aşamasında oluşabilecek belirsizliklerin giderilmesi amacıyla yapılaşma türlerinin tümünü kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile oluşturulan;
 • “Ayrık ve blok yapılaşma nizamına sahip yapı adalarında, ± 0.00 kotu altında açığa çıkan 2 bodrum kat, bitişik yapı nizamına sahip yapı adalarında ise ± 0.00 kotu altında açığa çıkan tüm katlar emsal(toplam inşaat alanı) haricidir.
 • Ayrık ve blok yapı nizam yapı adalarında, ± 0.00 kotu altında açığa çıkan 2 bodrum katın haricindeki bodrum katlar, mer-i mevzuat hükümlerince, emsal alanına dahil edilmeyen kullanımlardan oluşabilir. bu katlarda yer alacak kullanımların tespitinde, bölgenin araç yoğunluğu dikkate alınarak otopark kullanımına öncelik verilmesi esastır.
 • Yan bahçeli nizamlarda, 4 kattan sonra oluşan ilave her kat için yan bahçe mesafesi 0.50m artırılır.
 • Otopark alanı olarak düzenlenecek katlar için, yan ve arka bahçe mesafeleri 1 metreye ye kadar düşürülebilir.”

Şeklindeki plan notunun yeterli teknik incelemenin tamamlanabilmesi için komisyonda kalmasına, Belediye Meclisinin 04/01/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

            Madde-9)  Zabıta Müdürlüğüne ait 07/11/2016 gün ve 80 sayılı, 08/11/2016 gün ve 81 sayılı ve 08/11/2016 sayılı ve 82 sayılı içki ruhsatları ile ilgili yazı ve ekleri okunarak gereği görüşüldü.

 1. a) Belediye Meclisinin 07/12/2016 gün ve 125 sayılı Meclis kararı ile bir sonraki Mecliste görüşülmesine karar verilen; Vedat ÖZARSLAN’ın talebi ile Çarşı Mahallesi İnönü Caddesi Şan Sokak Tan İşhanı No:2/A adresinde içkili dernek lokali (Beşiktaşlı Taraftarlar Derneğj) açmak istemekte olup; bahse konu adres içkili yerler bölgesinde olmadığı,
 2. b) Belediye Meclisinin 07/12/2016 gün ve 126 sayılı  Meclis kararı ile bir sonraki Mecliste görüşülmesine karar verilen;  Soner MOLDUR’un  talebi ile Çarşı Mahallesi İnönü Caddesi Keskin  İşhanı Kat:3 No:57  adresinde içkili dernek lokali (Artvin Kültür  Dayanışma ve  Yardımlaşma Derneği) açmak istemekte olup; bahse konu adres içkili yerler bölgesinde olmadığı,
 3. c) Belediye Meclisinin 07/12/2016 gün ve 127 sayılı  Meclis kararı ile bir sonraki Mecliste görüşülmesine karar verilen; Murat Resul VARAN’ın  talebi ile Çarşı Mahallesi İnönü Caddesi Keskin  İşhanı No:36  adresinde içkili dernek lokali (Galatasaraylı Taraftarlar Dernek  Lokali)  açmak

(sayfa-7)

 

istemekte olup; bahse konu adres içkili yerler bölgesinde olmadığı gerekçesi ile dernek lokalleri için ruhsat verilebilmesi ile ilgili detaylı incelemelerde bulunmak üzere, Meclis Üyelerinden Cemal BEKÇİ, Tahsin ARSLAN ve Elvan GÜVEN YILMAZ ile Belediyemiz ilgili personellerinden ibaret bir ekip oluşturulmuş ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda ilgili taleplerde bulunan bölge hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda;

11/06/2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanunla değişik 4250 sayılı Kanunun 9. maddesi “………… bu kanun kapsamına giren ürünlerin

perakende ve açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, Öğrenci Yurtları ve İbadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafenin bulunması zorunludur…….” ibaresi gereği,

Yine 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 4. maddesi gereği ” Meyhane, Kahvehane, Kıraathane, Bar, Elektronik Oyun Merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre mesafede bulunması zorunludur.

Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında bu zorunluluk aranmaz, ancak söz konusu özel eğitim kurumları ile yukarıda belirtilen türdeki işlerleri aynı binada bulunamaz ……..” ibaresi gereği,

03/04/2004 gün ve 25422 sayılı; Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları arasındaki uzaklıkların belirlenmesine dair yönetmeliğin 5. maddesine istinaden ” umuma açık yerler ve içkili yerler ile okul binaları arasında kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklığın bulunması zorunludur. Umuma açık yerler ile içkili yerler ve özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okullar  dışındaki diğer özel eğitim kurumları aynı binada bulunmaması zorunludur.” Hükümleri gereği,

Milli Eğitim Müdürlüğünün 01/01/2017 gün ve 29 sayılı cevap yazılarında da Söz konusu yerde Halk Eğitim Merkezi ve ASO yapılacağı; yine Beşiktaşlılar Derneğinin bulunduğu binada Sınav Dershanesi (Etüt Merkezi) bulunduğu bildirilmiş olup;

Tüm bu belirtilen sebepler  nedeni ile talep edilen yerlere içki ruhsatı verilmemesine Belediye Meclisinin 04/01/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemde başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, oy birliği ile onaylanarak 04/01/2017 günlü oturumuna son verildi.

 

 

 

Mehmet KOCATEPE

Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAZICI’DAN ARTVİN BELEDİYESİNE ZİYARET

PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNzIwIiBoZWlnaHQ9IjQwNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC9yQy02d0VMR1NTWT9yZWw9MCZhbXA7c2hvd2luZm89MCZhbXA7YXV0b3BsYXk9MSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+